Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI

Podatki o podjetju

HARISUN, MIHA HARI s. p.
Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale, Slovenija
TEL.: +386 40 862 468
E-pošta: info@harisun.si

Opredelitev pojmov

Ponudnik je samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p., Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale

Uporabnik je oseba, ki uporablja našo spletno stran, kjer so predstavljene storitve, in se lahko prijavi na pregled po metodi P.E.C.A., objavljen dogodek ali na e-novice.

Pridržki

Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. bo na svoji spletni strani zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike, da so podatki informativnega značaja, zato samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in celovitost podatkov ter za kakršno koli škodo, neprijetnost ali posledico, ki bi uporabniku morda nastala zaradi morebitnih napak, nepopolnosti ali netočnosti podatkov. Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred uporabo te spletne strani. Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. ni odgovorna za občasno nedelovanje spletne strani in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz možnosti dostopa do spletne strani ali nemožnosti uporabe informacij na spletni strani.

Prijava na pregled po metodi P.E.C.A. in objavljen dogodek

Vsak zainteresiran uporabnik se na pregled po metodi P.E.C.A. ali objavljen dogodek na spletni strani www.harisun.pecastory.com lahko prijavi preko kontaktnega obrazca, ki ga najde na tej spletni strani, in izpolnjenega odda v elektronski obliki. Prijava je sprejeta, ko uporabnik-prijavitelj prejme potrditev na svoj elektronski naslov. Uporabnik-prijavitelj jamči, da so vsi navedeni osebni podatki pravilni in samostojnemu podjetniku HARISUN, MIHA HARI s. p. dovoljuje ravnanje z njimi v okviru določb o varovanju osebnih podatkov.

Odpoved prijave na pregled ali dogodek

Uporabnik-prijavitelj ima pravico do odpovedi na prijavo na pregled po metodi P.E.C.A. oziroma na objavljen dogodek. Odpoved mora biti podana v pisni obliki na e-naslov info@harisun.si ter potrjena s strani samostojnega podjetnika HARISUN, MIHA HARI s. p., da jo je prejel. Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. si pridrži pravico objavljeni dogodek odpovedati ali v dogovoru z uporabnikom-prijaviteljem izvesti v drugačnem terminu, kot je to prvotno načrtovalo. Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. se zaveže, da bo uporabnika-prijavitelja o tej spremembi pravočasno obvestil in mu v primeru odpovedi dogodka oziroma spremembe termina, s katero se uporabnik-prijavitelj ne bi strinjal, ponudil drug objavljen dogodek.

Izključitev odgovornosti

Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. si pridržuje pravico kadar koli onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih oziroma drugih težav, zaradi vzdrževanja in iz drugih razlogov.

Pravice (c) 2021–2031

Vse pravice do gradiva na spletni strani www.harisun.pecastory.com in njenih podstraneh so pridržane. Od uporabnikov, ki reproducirajo ali redistribuirajo ta gradiva, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih pravic. Gradiva, slik, tekstov ipd. ni dovoljeno kopirati, prenašati, vključiti, objaviti, distribuirati, navajati, javno prikazovati, ustvarjati prirejena dela, indeksirati, označevati, spreminjati in prilagajati (vključno s prilagajanjem na streaming, mobilne, digitalne tehnologije, tehnologije za nalaganje, za oddajanje in druge tehnologije) ali uporabljati v komercialne namene.

Varstvo osebnih podatkov

Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. za potrebe spletne strani www.harisun.pecastory.com zbira naslednje podatke uporabnikov, ki so se prijavili na e-novice, oziroma uporabnikov, ki so se prijavili na pregled po metodi P.E.C.A. ali na objavljen dogodek: ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko. Za potrebe varnosti se zbirajo tudi IP-naslovi uporabnikov, ki dostopajo na internetno stran.

Za točnost vnesenih podatkov, ki jih je sam uporabnik navedel pri prijavi na spletni strani, samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. ne odgovarja. Odgovoren je izključno uporabnik sam.

Z označitvijo kvadratka na spletni strani uporabnik izrecno soglaša, da samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. zbira in obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, telefonsko številko) za namen/-e posredovanja sporočil:
– Obvestil – o aktualnih terminih dogodkov;
– Novic – sporočila o raznih pomembnih dogodkih, novostih in novih storitvah;
– Oglasnih sporočil – različne ponudbe iz nabora naših storitev.

Uporabnik se lahko iz sistema sporočil kadar koli izpiše, in sicer tako, da obvestilo o odjavi pošlje po pošti na sedež podjetja ali na elektronski naslov info@harisun.si. Odjavo bo upošteval samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. Preko istega elektronskega naslova in telefonske številke lahko uporabnik stopi v kontakt z osebo, ki je pooblaščena za varstvo osebnih podatkov.

Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. vse posredovane osebne podatke skrbno varuje v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za prijavo na obvestila uporabljam strog sistem predhodne odobritve uporabe posredovanih osebnih podatkov, kar pomeni, da komunicira zgolj z osebami, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati obvestila na določen način (z elektronsko pošto). Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. podatkov brez osebne privolitve stranke v nobeni obliki ne bo posredoval kateri koli drugi osebi ali drugemu podjetju.

Uporabnik oziroma posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi svojih osebnih podatkov. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene. Posameznik ima tudi pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico do omejitve obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Izjemno razkritje osebnih podatkov:
Podatki, ki jih samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. zbira in obdeluje, bodo razkriti le v skladu z veljavno zakonodajo.

Uporabnik ima v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo tudi pravico do pozabe oziroma izbrisa, pravico do popravka, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov ter pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, kot izhaja v nadaljevanju:
Pravica do pozabe/izbrisa je pravica posameznika, da upravljavec osebnih podatkov le-te izbriše brez nepotrebnega odlašanja, omejeno z drugimi interesi in pravicami (javni interes, pravica od obveščanja, zgodovinsko-raziskovalni nameni … ). Vsak primer bo treba obravnavati individualno in skrbno pretehtati, katera pravica prevlada.
Pravica do popravka pomeni pravico posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.
Prenosljivost osebnih podatkov je pravica, da posameznik prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Hkrati ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri tem oviral. To velja, ko obdelava temelji na privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravica do dostopa pomeni, da ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico dostopa do osebnih podatkov, namena njihove obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnikov ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, ki jih najdete na spletni strani www.harisun.pecastory.com in njenih podstraneh, so informativne narave. S pregledovanjem spletne strani se uporabnik strinja, da bo informacije uporabljal po lastni presoji na lastno odgovornost. Lastnik in avtorji spletne strani ne bodo krivi za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe te strani.

Samostojni podjetnik HARISUN, MIHA HARI s. p. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njeni spletni strani.

Piškotki

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Blagovna znamka

Blagovne znamke: P.E.C.A., metoda P.E.C.A., izdelki P.E.C.A. so registrirane blagovne znamke podjetja P.E.C.A. INTERNATIONAL d. o. o. in so na spletni strani uporabljene zgolj v informativne namene.

Jeziki

Spletna stran www.harisun.pecastory.com in predmetni splošni pogoji so na voljo zgolj v slovenskem jeziku.

Domžale, dne 23. 5. 2021

HARISUN, MIHA HARI s. p.

Miha Hari in Barbara Ulčar

Licenčna svetovalca po metodi P.E.C.A.®
Miha +386 40 862 468Barbara +386 31 885 477
info@harisun.si
HARISUN, Miha Hari s. p.Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale

    © 2024 P.E.C.A. International d.o.o. Vse pravice pridržane. | Splošni pogoji | Pravilnik o zasebnosti