Psihično telo

Pregledi EMP psihičnega telesa po metodi P.E.C.A.®

Na nivoju avre merimo EMP posameznih doživljanj in občutkov človeka na nivoju čustvovanja, mišljenja, doživljanja energij izven njegovega zavedanja, ki si jih sam ne zna pojasniti. Energijsko polje ali avra ima zapisanih mnogo informacij, ki jih je duša prinesla s seboj v to obliko življenja, in tudi mnogo tistih, ki so se zapisala v tem življenju.

Pregled EMP psihičnega telesa natančno pokaže, kateri so ti zapisi, ki jih duša nosi v svojih elektromagnetnih poljih.

Skozi kratek pregled EMP psihičnega telesa spoznamo osnovno elektromagnetno polje ali stanje psihičnega telesa. Kratek pregled na splošno opredeli, katero energijsko telo je moteno oziroma obremenjeno skozi pretekla življenja in pa v sedanjem življenju, kajti to je tudi pokazatelj, kaj se nam dogaja v danem trenutku. Tudi patološke vezi iz primarne in sekundarne družine nas spremljajo in vplivajo na naše počutje, saj se lahko velikokrat počutimo utesnjene, nemočne …

Kratek pregled elektromagnetnega polja psihičnega telesa – aure nam natančno pokaže, kateri energijski izdelki v danem trenutku najbolj učinkovito podprejo naše psihično stanje.

Delni pregled EMP psihičnega telesa ali aure je podoben celostnemu pregledu aure, le da je usmerjen v specifično motnjo, ki bremeni človeka in bi želel najti vzrok za svoje trenutne težave, ter jih s pomočjo nadaljnjih korakov tudi odpraviti.

Delni pregled EMP psihičnega telesa je namenjen vsem, ki imajo določene psihične težave, na primer izgorelost, anksioznost, depresija, motnje v koncentraciji itd. Lahko pa tudi zgolj trenutno psihološko stanje, kot so nemir, izguba suverenosti, samozavesti, močne vezanosti z najbližjimi ali druge težave psihičnega tipa, ki človeku onemogočajo radostno in sproščeno bivanje tu in sedaj.

Celostni pregled EMP psihičnih teles ali aure nam pomaga razumeti, zakaj ima človek določene psihične težave. Psihična telesa so kot shramba vseh akcij in reakcij, ki jih človek vzpostavlja v mislih, besedah in dejanjih skozi vse svoje življenje, kot tudi tistih, ki jih je že od prej zapisane prinesel s seboj. Pregled omogoča najti vzrok ali specifičen zapis informacije, ki moti naraven pretok energij skozi psihična telesa, in določa možnost, kaj mu lahko pomaga pri ponovni vzpostavitvi pretoka.

Istočasno lahko energijski pregled avre pomaga človeku razumeti, kakšna je naloga njegove duše, kakšne vzorce mora razrešiti in čemu v svoji notranjosti bolj slediti in prisluhniti, da bi živel in dihal v skladu z univerzalnim elektromagnetnim poljem.

Miha Hari - moje delo in izkušnje

Človeška aura in psihično delovanje človeka je kompleksno in večplastno. Pregledi EMP psihičnega telesa – aure mi pogosto pokažejo težave, ki jih imamo ljudje na področju čustev, odnosov in vlog spolov. Naša družba ima generalni problem v odnosih znotraj osnovnih bivanjskih celic. Utapljamo se v močvirju bolnih povezav – tako v primarnih družinah, kasneje v partnerstvih, odnosih do otrok in tudi širše. Niti se ne spoštujemo, kaj šele ljubimo. Od tu izhaja mnogo razhodov med partnerji, psihično ranjenih otrok, ranjenih src. Človeško je, da se počutimo prizadeti, jezni in razočarani. A to se ponavlja iz generacije v generacijo.

Moški in ženska v zahodnem svetu ne prevzemata več svoje vloge, odgovornosti in dolžnosti. Zato sta se izgubila oba. Moški je čustveno pasiven in potrebno je, da se ponovno prebudi. Družina in družba potrebujeta njegovo izražanje in čustveno prisotnost. Ženske uporabljajo moško moč, s čimer kastrirajo moške na ravni partnerskih odnosov. Istočasno pa so izrabljene v poslovnem svetu, ki zlorablja moško delovanje žensk kot uporaben mehanizem vladavine kapitala. Hkrati ženske izkoriščajo tudi manipulacijo kot svoje orodje. Kar je seveda razumljivo, saj je preračunljivo uporabljanje telesnih atributov zgodovinski bumerang, ki so ga moški sami sprožili s svojo šovinistično naravo in nezrelostjo. V ozadju odnosov se poleg vsega vrtijo še ranjenosti, ki izhajajo iz primarnih družin, kjer prav tako ni bilo zdravih zgledov. Zato smo tam, kjer smo.

Pregled EMP psihičnega telesa–aure mi da uvid v razumevanje dinamike situacij, ki se posamezniku dogajajo in ki samo mentalno niso ne razumljive niti rešljive. Zato se ljudje vrtijo v začaranem krogu enakih težav. Posamezniku s pregledom ponudim pot nazaj v sebe, v njegovo zdravo energijo. Da najprej prepozna, ozavesti in zaceli psihične rane, ki ga bolijo še iz primarne družine. Pomaga ozavestiti tudi vzorce in načine delovanja, ki moškega in ženske ne podpirajo. S tem človek reši sebe iz ujetništva zaporov lastnega uma ter umov in želja drugih ljudi. Šele ko posameznik naredi korake do sebe, se spremenijo odnosi v družinah. Pri tem ne gre za boj, za zmago nad drugimi. Bistvo je najti pot do lastne notranje svobode. In s pregledi po metodi P.E.C.A.® je to za posameznika veliko lažje.

Prijava na pregled po metodi P.E.C.A.®

V primeru, da potrebujete pomoč, vas prosim, da izpolnite obrazec. Tako bom lahko stopil v kontakt z vami.

  Miha Hari in Barbara Ulčar

  Licenčna svetovalca po metodi P.E.C.A.®
  Miha +386 40 862 468Barbara +386 31 885 477
  info@harisun.si
  HARISUN, Miha Hari s. p.Ljubljanska cesta 64, 1230 Domžale

   © 2024 P.E.C.A. International d.o.o. Vse pravice pridržane. | Splošni pogoji | Pravilnik o zasebnosti